Köszöntő

Üdvözlöm a Táplálkozás- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola weblapján!

Tisztelt Olvasó!

A Debreceni Egyetem Táplálkozás- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola minden törzstagja, oktatója és témavezetője nevében köszöntöm Önt. Ez a doktori iskola a széles képzési spektrumot biztosító intézményünk karokon átívelő tudományszervező és oktató-kutató tevékenységének egy új állomását jelenti. Ennek során az Általános Orvostudományi Kar, a Természettudományi és Technológiai Kar, a Mezőgazdaság-; Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, továbbá a Táplálkozástudományi Intézet oktatói és kutatói eddigi együttműködésének új formáját valósítjuk meg a hazai (és nemzetközi) ipari és kutató intézeti, de elsősorban az egyetemi szakember utánpótlás biztosítása érdekében. A széles kutatási tevékenységeket biztosító együttműködés által a hagyományos területeken (élelmiszer-, gyógyszer-, egészségipar) túl olyan új — világszerte egyre népszerűbb — témák kutatására is várunk hallgatókat, mint az életminőség és a táplálkozás összefüggései, vagy az egészséges táplálkozás és a sporttevékenység kapcsolata.

A táplálkozástudománnyal kapcsolatos kutatások ugyanis mind az obesitas mind a cukorbetegségek, az emésztő- és érrendszeri betegségek megelőzése terén egyre nagyobb jelentőséggel bírnak. Összefüggésük az élelmiszer minőséggel a világ ilyen irányú kutatásaiban növekvő arányt képvisel. Különös figyelmet kapnak a kutatásban a gyógyszer és az élelmiszer kategóriák létező táplálkozásterápiai problémái, amelyek részben e speciális gyógyterápiák, a gyógyszer-élelmiszer interakciók, valamint az egyes kórállapotok táplálkozástudományi kérdéseit vetik fel.  A Debreceni Egyetem ezen a területen a karközi együttműködésekkel páratlan lehetőségekkel rendelkezik.
Ezekhez az elképzelésekhez jól felszerelt laboratóriumokkal, könyvtárral, valamint széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezünk abban a városban, amely művelődésükhöz is újabb adalékokat képes szolgáltatni.

Az élelmezés, az élelmiszer előállítás, szállítás, raktározás és az élelmiszerbiztonság számos olyan új kihívást jelent, amelyeknek tudományos megoldása a jövő feladataihoz kapcsolódik. Izgalmas kutatási és társadalomszervezési munkát kíván a különböző korosztályok és benne az időskorúak táplálkozásának tudományos alapú megközelítése, vagy az élelmiszerhulladékok mennyiségének csökkentése, illetve újrahasznosítása, az egészséges ivóvíz minőségének kulcsterületei.
Ilyen és hasonló feladatok megoldásának segítésére vállalkozik az a tudományos közösség, amely az új Doktori Iskola köré szerveződött ezen az egyetemen. Reméljük a kedves olvasó is érdeklődést tanúsít a fentiek után további kérdések megfogalmazásával, amelyekre a Doktori Iskola tisztségviselői, törzstagjai és témavezetői készséggel adnak felvilágosítást. Erre azért is vagyunk felkészülve, mert az említett közreműködők korábban más Doktori Iskolákban már tapasztalatokat szereztek.

Fejlesszük tehát tovább e párbeszéd keretében az egymáshoz kapcsolódó szakterületeket a saját boldogulásunk, az egyetem és a haza javára. Ezáltal segítsük elő ezt a Magyarországon ma még egyedülálló kezdeményezést, vigyük sikerre és mutassunk példát mások számára is.

Köszönöm figyelmüket!

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán egyetemi tanár, a DI vezetője

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 12. 09:25